FONETSKO-AKUSTIČKE USLUGE I SAVJETOVANJE
SPECIJALIZIRANA TRGOVINA MEDICINSKIM PROIZVODIMA


fonetsko akustičke usluge i servis slušnih pomagala

 • • rad s osobama oštećenog sluha kao i s članovima njihovih obitelji
 • • rad u slušnoj kabini
 • • binauralno slušanje, faza privikavanja na slušno pomagalo
 • • vježbe govora u "slobodnom polju"
 • • fonometar - mjerenje glasnoće te uvježbavanje i kontrola glasnoće govora
 • • digitalno signalno procesiranje zvuka u rehabilitaciji slušanja i govora
 • • laboratorij za slušnu i govornu akustiku
 • • vizualni analizator zvuka u realnom vremenu za vježbu fonacije
 • • multidisciplinarni timski pristup s liječnicima, psiholozima, logopedima kod osoba s poremećajem slušnog procesiranja, naglih promjena visine tona glasa, loše diskriminacije glasova u govoru
 • • individualna savjetovanja o sluhu i slušnim pomagalima
 • • kvalitetan pregled i servis Vaših slušnih pomagala